เข้าสู่ระบบ

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies ช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้เฉพาะรายวิชาที่มี สัญลักษณ์หน้าคนติดอยู่ นั่นคือ อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาได้ นอกนั้น สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

คุณเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ

Enrol in Moodle for Administrators (M4A) online workshop to get access to Admin of a Moodle site training where you will learn how to be an administrator of a Moodle website. The workshop will be facilitated by Dr. Nellie Deutsch, an experienced teacher and admin of a few Moodle websites. Nellie began her Moodle career as admin in 2003. She is currently the founder of Moodle for Teachers (2009), Moodle for Teaching (2016), Integrating Technology (2006) and organizer of Moodle MOOCs in November and May.  

Click on the following link to check out the Syllabus of M4A